Kierownik-Ordynator nauczyciel akademicki w jednostce Kliniki Otorynolaryngologii WLD

Termin składania ofert
28.04.2017 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika-Ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Otorynolaryngologii WLD.

Nr ref. APLD/1210/2/2017

[oferta w wersji pdf]