Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Onkologii II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert
16.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. n med. Rafał Stec

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Onkologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 12 / 2018 / K

[oferta w pliku pdf]