Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Termin składania ofert
25.01.2019 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego: w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Nr ref. APL/1210/176/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 176 KB]