Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Termin składania ofert
20.05.2019 00:00:00

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów.

nr ref. APF/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 629 KB]