Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Termin składania ofert
28.03.2019 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 2 /2019

[ofeta pracy w pliku pdf -408 KB]