Dyrektor - nauczyciel akademicki  w Centrum Biostruktury