Kierownik – nauczyciel akademicki, Zakładu Chemii Biomateriałów

Termin składania ofert
03.06.2016 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. Marcin Sobczak

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Biomateriałów.

Nr ref. APF - 8/2016

[oferta pracy w wersji pdf]