Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; Klinice Pediatrii; Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej; Klinice Otolaryngologii Dziecięcej

Termin składania ofert
16.03.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Piotr Radziszewski, prof. dr hab. Hanna Szajewska, dr hab. Izabela Pągowska-Klimek, dr hab. Lidia Zawadzka-Głos

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – Nr ref. APL/1210/160/2018

2.       Klinika Pediatrii – Nr ref. APL/1210/161/2018

3.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/162/2018

4.       Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/16 w 3/2018

[oferta w pliku pdf]