Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Printer Friendly, PDF & Email