Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii