Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej