Kierownik- Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterrapii

Termin składania ofert
02.02.2018 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. n med. Bartosz Łoza

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika- Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterrapii

Nr ref. APE/1210/2/18

[oferta w pliku pdf]