Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w II Klinice Psychiatrycznej