Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert
28.03.2019 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]