Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

Termin składania ofert
20.05.2019 00:00:00

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych.

nr ref. APF/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 630 KB]