Ordynator - Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Neonatologii

Termin składania ofert
21.04.2016 00:00:00

 Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika –nauczyciela akademickiego Kliniki Neonatologii.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 5 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]