Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Data dodania: 31.03.2020
Termin składania ofert
30.04.2020 23:59:59
Wynik konkursu
prof. dr hab. Marek Kulus

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 31/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb
 

Printer Friendly, PDF & Email