Kierownik– Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki – Klinicznego Koordynatora Świadczeń w Klinice Neurologii WNoZ

Termin składania ofert
16.03.2018 00:00:00
Wynik konkursu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem –nauczyciela akademickiego – Klinicznego Koordynatora Świadczeń w Klinice Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 4 / 2018

[oferta]