Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej