Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Termin składania ofert
29.03.2013 00:00:00
Wynik konkursu
Prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF - 1/2013

[wersja pliku w PDF]