Kierownik- nauczyciel akademicki Zakładu Biochemii