Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej

Termin składania ofert
07.05.2020 23:59:59
Wynik konkursu
prof. dr hab. Roman Smolarczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 29/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]

 

Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 20 kb