Kierownik Laboratorium Badawczego – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego