Kierownik- nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego

Termin składania ofert
06.04.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Janusz Wyzgał

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/8/2018

[oferta pracy w pliku pdf]