Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

Termin składania ofert
19.02.2016 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 4 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]