Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej

Termin składania ofert
04.05.2016 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. APF -4/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]