Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego - nauczyciel akademicki