Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii