Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Centrum Biostruktury

Termin składania ofert
13.02.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Barbara Górnicka

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Centrum Biostruktury. 

Nr ref. APL/1210/166/2018

[oferta w pliku pdf]