Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej