Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

Termin składania ofert
30.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Jadwiga Turło

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF-1210-7/2018/K

[oferta w pliku pdf]