Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Termin składania ofert
05.05.2020 23:59:59
Wynik konkursu
prof. dr hab. Zbigniew Gałązka

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 26/2020

[oferta w pliku pdf- 408 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22 kb