Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii