Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu