Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej