Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.