Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Biochemii