Kierownik – nauczyciel akademicki Katedry Farmacji Stosowanej

Termin składania ofert
20.07.2016 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 12/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]