Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

Termin składania ofert
29.03.2013 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Marek Naruszewicz

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF - 2/2013

[wersja pliku w PDF]