Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Farmacji Stosowanej

Termin składania ofert
24.04.2015 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika  - nauczyciela akademickiego Zakładu Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF -2/2015

[wersja pdf]