Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Termin składania ofert
30.04.2020 23:59:59
Wynik konkursu
prof. dr hab. Rafał Krenke

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 23/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 407 kb]
                               
Skład komisji konkursowej - plik pdf 22 kb