Kierownik - nauczyciel akademicki w Studium Historii Medycyny