Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy

Termin składania ofert
14.06.2017 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy.

Nr ref. APF - 8   /2017

[oferta pracy w pliku pdf]