Dyrektor Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego