Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Termin składania ofert
28.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
mgr Jerzy Chrzanowski

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/173/2018

[Oferta w pliku pdf]