Kierownika - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Termin składania ofert
25.10.2017 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/154/2017

 

Oferta pracy w wersji pdf