Kierownik–nauczyciel akademicki w Zakładzie Higieny Stomatologicznej

Termin składania ofert
17.05.2019 00:00:00

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Higieny Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

[ oferta pracy w pliku pdf - 124 KB