Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Chemii Organicznej

Termin składania ofert
04.05.2016 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Dorota Maciejewska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Organicznej.

Nr ref. APF -1/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]