Kierownik – nauczyciel akademicki - Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego