Dyrektor - nauczyciel akademicki - Centrum Kształcenia Podyplomowego