Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny